احتمال خطا تا دو سانتی متر در اندازه های سایز وجود دارد

واحد

واحد اندازه گیری سایز سانتی‌متر می‌باشد

راهنمای سایز
سایز عرض ارتفاع
S زنانه 35 57
M زنانه 39 61
L زنانه 42 63
XL زنانه 45 66
S مردانه 42 58
M مردانه 45 63
L مردانه 50 67
XL مردانه 54 73
XXL مردانه 58 75
S بچگانه 25 37
M بچگانه 30 40
L بچگانه 32 45
XL بچگانه 35 51